Az abai labdarúgás története - dióhéjban

Abán a labdarúgás az 1930-as évekre tehető, amikor a Gréber fivérek, akik Budapesten jártak iskolába – földbirtokos szüleik jóvoltából – a nyári szünetben a magukkal hozott labdával elkezdték a labdarúgást, ők voltak, akik ezt a szép játékot megtanították az abai ifjaknak. Később pár éven belül Abai Labdarúgó Csapatot alakítottak, mezt varrattak a KIE és KALOT leányegyesület segítségével és mérkőzéseket játszottak a környék csapataival a lómezői vásártéri pályán, és a cédulaházba öltöztek. Képli Pál, Képli Lukács, Szommer István, Uspinger Tibor, Juhász Lajos, Dávid Ferenc, Rötler Károly voltak a korszak kiemelkedő egyéniségei. Az 50-es években az abai csapat áttette székhelyét Bodakajtorra Aba-Bodakajtor néven szerepelt, hazai mérkőzéseit a „Tégla Házi Erdei pályán” játszotta. A Bodakajtori Állami Gazdaság vezetője Német József igazgató, aki maga is a csapat tagja volt, edzőjük: Vinklár Náci lett. Antal József, Szabó Zoltán, Fekete György, Újság László, Rötler György, Ortner István, Bódás János a csapat akkori erősségei voltak. A 60-as években áttette a csapat székhelyét Abára (Aba SK) néven szerepelt, melyet a Községi Tanács támogatott. A pálya a „Gödrökbe” került kialakításra, valamint társadalmi munkában szép öltöző épült Ennek a csapatnak voltak a tagjai: Bíró József, Puska István, Kalló Miklós, Dénes János, Dénes László, Major József, Csókás Károly. A Termelőszövetkezet Abán megerősödött és a labdarúgó csapatot is támogatta, változott a név, Abai Termelőszövetkezeti Sportkör névre. Ez az együttes hosszú időn keresztül eredményesen és jól szerepelt a Székesfehérvári Járási Labdarúgó Bajnokságban. A felnőtt csapat mellett ifjúsági csapatot is szerveztek, majd a nagy előrelépést az utánpótlás-nevelés területén az 1977-ben megalakított serdülő csapat jelentette. Új pálya épült labdafogó hálóval és öntözőrendszerrel. A csapatot Bódás János edző, „menáger” irányította, segítői voltak: Domján Miklós, Kotrik László, Bor Dezső. Az együttes neves játékosai voltak: Béres János, Vadász István, Vadász Zoltán, Bauer Imre, Balogh László, Major László. Az 1986-87-es bajnoki idényben mind a felnőtt, min az ifjúsági csapat megnyerte a járási bajnokságot és feljutott a megyei másodosztályba. A csapat edzői voltak: Bor Dezső és Kotrik László A rendszerváltás után az egyesület fő támogatója a Aba Nagyközségi Önkormányzata lett, és változott a csapat neve is Aba Futball Club-ra. A klub története során a 91-92-es idényben megnyerte a másodosztályú bajnokságot és feljutott a Fejér Megyei I. osztályba, ahol jelenleg is szerepel. 1998-ban elkészült a labdarúgópálya korszerű világítása. Az abai labdarúgás jó hírneve eredményes szereplése a környékbeli települések tehetséges labdarúgóit is Abára irányította. A Sárvíz Kistérség létrejötte annak pozitív hatásai üzenete ismét egyesületi névváltozást eredményezett. A csapat új neve 2000. január 1-jétől Aba Sárvíz Futball Club lett. Az egyesületet a polgármester úr Kossa Lajos eredményes ifjúságnevelő és közösségszórakoztató tevékenységéért, valamint a község hírnevének öregbítéséért 2002-ben Aba Nagyközség Kultúráért Díjban részesítette. A Sárvíz Televízió rendszeres összefoglalókat sugároz hétfőnként a vasárnapi hazai és idegenbeli mérkőzésekről Skoda István és Bor Péter közreműködésével. 2005. augusztus 20-án Aba Nagyközség Polgármesterétől az egyesület új zászlót, címert, jelképet és indulót kapott, melyet színpompás rendezvény keretében adott át a Sárvízi Sólymoknak. 

Az egyesület célja, feladatai, működése

Az Aba Sárvíz FC célja a labdarúgás sportágon belül, az abai ifjúság közösségi életének fejlesztése, az egészséges életmód és a rendszeres sportolás megszerettetése. A Sárvíz Kistérségen belül a tehetséges fiú labdarúgók képzésének és versenyeztetésének biztosítása.

Feladatok: az egyesületi csapatok játékosainak rendszeres edzés és a mérkőzések feltételeinek biztosítása, megteremtése.

A pálya jó minőségéről, annak mérkőzésekre, edzésekre történő előkészítéséről a pályagondnok gondoskodik, ugyanúgy az öltözők, sportfelszerelések tisztán tartásáról.

Az egyesület edzői felelnek a csapatok szakmai felkészítéséért, a heti edzésmunka megszervezéséért, a hétvégi mérkőzések eredményes megvívásáért. Havonta edzői értekezletet tartunk, ahol értékeljük az elmúlt hónap történéseit, eredményeit, majd meghatározzuk a következő időszak sportszakmai és szervezési feladatait. Az egyesület elnöksége általában a bajnokságok megkezdése előtt, valamint az őszi és a tavaszi idények befejezése után írásbeli és szóbeli értékelést kér az edzőktől a csapatok szereplésével kapcsolatban.

Az edzések helye jó idő esetén a labdarúgópálya, rossz idő esetén az iskola tornaterme. A labdarúgópálya korszerű világítórendszerrel rendelkezik, melyet az esti edzések tartásának jó feltétele. Idegenbeli edző, kupa és bajnoki mérkőzésekre csapatok az egyesület költségén bérelt autóbusszal utaznak. A mérkőzések után az egyesület üdítőt és szendvicset biztosít a játékosok számára. A bajnoki idény megkezdése előtt a megyei sportorvos részletesen megvizsgálja egyenként a játékosokat, akiket – VERSENYEZHET- bejegyzés biztosít arról, hogy alkalmasak a sportolásra. Az egyesület saját költségén, nevezési díj címén a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség különböző bajnokságaiba nevezi csapatait. A Labdarúgó Szövetség elkészíti a bajnokságok sorsolásait és biztosítja a játékvezetőket. A klub a bajnoki év megkezdése előtt igazolt játékosai részére a bajnoki osztálynak és az életkornak megfelelő éves JÁTÉKENGEDÉLYT vált, mely egyben sportbaleset biztosítást is jelent. Az egyesület gondoskodik, hogy játékosai részére megfelelő felszerelés (cipő, mez) álljon rendelkezésre. A mérkőzések szüneteiben ásványvizet biztosít a sportolók számára. A felnőtt bajnoki hazai mérkőzések előtt és a félidőben az Abai Mazsorett csapat szórakoztatja és hangolja a közönséget.


Abai foci volt, van és lesz!

Oldalmenü
Szavazás
Hányadik helyre érhetünk oda a bajnokság végén?
1-3 hely
4-6 hely
7-9 hely
10-12 hely
13-16 hely
Diavetítő
Naptár